Palkinnot

Kalliomekaniikkatoimikunta myöntää kahden vuoden välein tunnustuspalkinnon elämäntyöstä kalliomekaniikan hyväksi. Lisäksi myönnetään kalliomekaniikkapalkinto opiskelijalle tai hiljattain valmistuneelle. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.10.2021. Toimikunta ilmoittaa hakijoille päätöksestä henkilökohtaisesti. Palkinnot jaetaan Kalliomekaniikkatoimikunnan vuosikokouksen yhteydessä ja palkintojen saajien nimet julkaistaan verkossa Kalliomekaniikkatoimikunnan verkkosivuilla.

KALLIOMEKANIIKKATOIMIKUNNAN TUNNUSTUSPALKINTO
Acknowledgement Award of the Finnish National Group of ISRM

Tunnustuspalkinto annetaan merkittävästä elämäntyöstä kalliomekaniikan alalla, eikä siihen liity rahapalkintoa. Ehdotuksia tunnustuksen saajasta voi jättää Kalliomekaniikkatoimikunnalle (Juha Antikainen, etunimi.sukunimi@aalto.fi) hakuajan puitteissa. Palkinnon tarkoituksena on osoittaa kunnioitusta kalliomekaniikan hyväksi toimineille henkilöille.

2021 tunnustuspalkinto:
2019 tunnustuspalkinto: Erik Johansson
2017 tunnustuspalkinto: Jukka Pöllä
2015 tunnustuspalkinto: Pekka Särkkä

KALLIOMEKANIIKKAPALKINTO
Finnish Rock Mechanics Award

Kalliomekaniikkapalkinnon suuruus on 500 €, ja se myönnetään kalliomekaniikan alalle suuntautuneelle opiskelijalle (hakijan opintopistemäärä vähintään 120 op) tai enintään kaksi vuotta ennen hakuajan päättymistä (11.9.2019 – 31.10.2021) valmistuneelle alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle henkilölle. Toimikunta voi myöntää lisäksi yhden tai kaksi kunniamainintaa (runner-up award), joihin ei liity rahapalkintoa. Valintaperusteina käytetään hakijan yhteyttä kalliomekaniikkaan, opintomenestystä sekä muita ansioita kalliomekaniikkaan liittyen. Palkintojen tarkoituksena on kannustaa nuoria kalliomekaniikan alalle.

Toimita hakemuksesi sähköisesti Kalliomekaniikkatoimikunnan sihteerille Juha Antikaiselle (etunimi.sukunimi@aalto.fi). Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:
1. vapaamuotoinen hakemus
2. yhteys kalliomekaniikkaan (enintään 300 sanaa)
3. opintosuoritusote.

2021 kalliomekaniikkapalkinto:
2021 1. kunniamaininta (1st runner-up):
2021 2. kunniamaininta (2nd runner-up):
2019 kalliomekaniikkapalkinto: Terhi Seppälä
2019 kunniamaininta (runner-up): Enrique Caballero
2017 kalliomekaniikkapalkinto: Joni Sirkiä
2015 kalliomekaniikkapalkinto: Daniil Iakovlev
2015 kunniamaininta (runner-up): Eero Korpi