20.-21.03.2018 Bergmekanikdagen + BK-dagen

Hej!

15e september är det deadline för att skicka in abstracts till Bergdagarna. Se nedan:

Call For Abstracts

[Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm. T-bana: Mariatorget.]

Bergdagarna på Münchenbryggeriet i Stockholm

Call for Abstracts

Bergmekanikdagen 20 mars & Bergteknikdagen 21 mars 2018

I år hålls båda bergdagarna på Münchenbryggeriet<http://m-b.se/> i Stockholm med en gemensam utställning för båda dagarna. Bergdagarna kommer att behålla sina tidigare inriktningar och karaktär (Bergmekanikdagen och BK-dagen).

Intressanta förslag på föredrag efterlyses till Bergdagarna (tidigare Bergmekanikdagen och BK-dagen)

Alla förslag inom ämnet bergmekanik och bergteknik välkomnas, till exempel:

pågående forskningsprojekt på universitet, högskolor och företag

– projekt inom gruvområdet

– stora infrastrukturprojekt i Sverige samt intressanta utländska projekt

– intressanta innovationer i branschen

Önskar du presentera på någon av dagarna vänligen skicka ett förslag på tema, ämne, projekt etc. enligt nedan och specificera vilken dag du önskar presentera på.

Skicka en sammanfattning på ditt förslag enligt denna mall:

Är bidraget från doktorand/forskare läs mer här<http://www.befoonline.org/bergdagarna__372>

Dag: Ange om bidraget gäller Bergteknikdagen eller Bergteknikdagen

Titel på föredrag

Författare och företag

Kontaktperson (mail + telefonnummer)

Text: Times New Roman pt 12

Längd: ½ A4 (ca 200-300 ord)

SKICKA GÄRNA LÖPANDE MEN SENAST DEN 15 SEPTEMBER 2017 TILL:

bergdagarna2018@gmail.com

Om Bergmekanikdagen – Läs mer<http://www.befoonline.org/bergdagarna__372>

Om Bergteknikdagen – Läs mer<http://www.bergsprangningskommitten.se/?page_id=125>

Svenska Bergteknikföreningen

Swedish Rock Engineering Association

Kajsa Lindhe +46 (0)70- 5549404

Eva Friedman +46 (0)70-515 22 13

Om du har svårt att läsa detta klicka här<http://www.befoonline.org/bergdagarna–call-for-abstracts__695?snl=1#webversion>