11.-12.10.2017 3rd Nordic Rock Mechanics Symposium, Helsinki

3RD NORDIC ROCK MECHANICS SYMPOSIUM
NRMS 2017
October 11-12, 2017, Helsinki, Finland

Article submission is now open: click here

IMPORTANT DATES
26 March 2017 Abstract deadline (extended)
1 April 2017 Abstract notification
1 June 2017 Full papers deadline
1 July 2017 Full papers notification
1 September 2017 Camera ready and payment deadline
11-12 October 2017 NRMS 2018 Helsinki

More information: http://www.ril.fi/en/events/nrms-2017/home.html

01.01.2017 Zongxian Zhang kaivostekniikan professoriksi Oulun yliopistoon

Filosofian tohtori Zongxian Zhang kaivostekniikan professoriksi Oulun yliopistoon

teksti: Kari Knuutila
lähde: Materia-lehti 4-2016, http://www.vuorimiesyhdistys.fi/sites/default/files/materia/pdf/Matera%204-2016_web.pdf

Oulun yliopisto on nimittänyt filosofian tohtori Zongxian Zhangin kaivostekniikan professoriksi kaivannaisalan tiedekuntaan 1.1.2017
alkaen. Hän toimii tällä hetkellä kalliomekaniikan professorina Huippuvuorten yliopistokeskuksen arktisen teknologian osastolla.

Filosofian tohtori Zongxian Zhang on Norjan Huippuvuorten yliopistokeskuksen (University Centre in Svalbard, UNIS) arktisen teknologian osaston kalliomekaniikan professori. Hän valmistui kaivostekniikan kandidaatiksi Kiinan Xi’anin arkkitehtuurin ja tekniikan yliopiston kaivostekniikan osastolta vuonna 1982. Tekniikan maisteriksi hän valmistui Pekingin tieteen ja tekniikan yliopiston (University of Science and Technology Beijing, USTB) kaivostekniikan
osastolta vuonna 1986. Filosofian tohtoriksi hän valmistui Luulajan teknillisen yliopiston (Luleå University of Technology, LTU) kaivostekniikan tiedekunnasta vuonna 2001. Vuosina 1982–83 hän työskenteli tutkijana Northwestern kaivos- ja metallurgian instituutissa Baiyingissa Kiinassa. Hän toimi USTB:ssa tutkimusassistenttina (1986–88), luennoitsijana (1988–92) ja apulaisprofessorina (1992–97).

Vuosina 2001–2002 hän toimi LTU:ssa vanhempana tutkimusinsinöörinä ja vuosina 2002–2013 LKAB-kaivosyhtiön vanhempana insinöörinä. Vuonna 2013 hän siirtyi UNIS:n apulaisprofessoriksi ja vuonna 2014 professoriksi. Hänen tutkimuksensa kattaa muun muassa kallioporauksen, kiven murtumisen eri rasitusasteilla ja lämpötiloissa, kiven louhintatekniikat, kalliojännitykset, kallioräjäytykset, välitasolouhinnan ja tärinän hallinnan. Hänen julkaisunsa kattavat kaksi kirjaa ja 68 artikkelia. Kaikkiaan hänellä on 83 julkaisua ja raporttia. Professori Zongxian Zhangilla on laajaalainen opetuskokemus kaivostekniikan eri osa-alueista: kalliomekaniikka ja -tekniikka, avolouhostekniikka, kiven murtuminen, iskumekanismit sekä kiven dynaamiset murtumistekniikat.

Häneltä ilmestyi toukokuussa 2016 Elsevieren kustantama lähes 500-sivuinen teos: ”Rock Fracture and Blasting: Theory and Applications”. Professori Zongxian Zhangin tutkimusaiheet
kattavat laaja-alaisesti kaivostekniikan niin yliopisto- kuin teollisuustutkimuksenkin alueilla. Hän on toiminut LKAB:n tutkimusprojekteissa projektipäällikkönä tai päätutkijana. Kiinan
yliopistotutkimukset koostuvat ministeriöiden tutkimushankkeista ja mm. Kiinan ja Itävallan keskinäisistä projekteista. Yliopistotutkimuksia hän on julkaissut alan kansainvälisissä ja kiinalaisissa julkaisuissa.